LEWICKI

36

MARIAN LEWICKI – muzyk i redaktor.
Szczęśliwie osiadły w Krzeszowicach.
Lubi grać, nie lubi uczyć się tekstów na pamięć.
Dawniej - skrzypek w zespole Rzepczyno.